Geschiedenis

De geschiedenis van Ammerstol gaat terug tot 1221. Toen werd het dorp aangeduid als 'Theloneum de Ambers'. In 1233 is sprake van Theloneum suum de Ambers en in 1299 van 'in thelonio nostro Ambers'. Aan dit dorp werden op 16 mei 1322 door Graaf Willem III van Holland stadsrechten toegekend, maar het gebruik maken van deze rechten vond men bij nader inzien een te kostbare zaak, waarna Ammerstol altijd een dorp bleef.
In 1401 verplaatste Aelbrecht van Beyeren zowel de Tol (de plek waar tol -belasting- werd geheven) als de visafslag naar Schoonhoven. De visafslag kwam in 1795 terug naar Ammerstol.

 

In een grijs verleden voer tussen Ammerstol en het aan de overzijde van de Lek gelegen Groot Ammers een veerbootje. Aanvankelijk was dat een roeiboot (als de witte boei langs het water omhoog gehesen was, wist de veerman dat hij een klant had aan de overkant), later voer een motorbootje. Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw werd deze veerdienst gestaakt,  

 

Voetveerrechten


In het verleden floreerde in Ammerstol de zalmvisserij. Er verrezen scheepswerven en in 1880, op het hoogtepunt van de zalmvisserij en -handel, werd de 'Zalmmart' gebouwd. Dit veilinggebouw werd in de twintigste eeuw weer afgebroken.
In de hoogtijdagen van de zalmvangst stelden dienstmeisjes als voorwaarde dat ze niet meer dan twee maal per week zalm hoefden te eten... Nu de zalm is verdwenen (in 1921 werd de laatste zalm uit de Lek gevist), herinnert alleen de vis in het toenmalige Wapen van Ammerstol nog aan deze bezigheid.
Naast de zalmvisserij hield de bevolking zich toen bezig met het maken van manden en hoepels en het vlechten van riet.
Na het verdwijnen van de zalm uit de Lek, zochten de Ammerstollers elders emplooi en velen vonden dat als grondwerker. Overdag werkte men met schop en spade en 's avonds kwam men in de keet bij elkaar om te praten. Daar leerde men de techniek van het vergaderen en beoefende men de kunst van het debat. Wellicht is dit de reden voor de overwegend linkse politieke signatuur van Ammerstol door de jaren heen. Termen als 'het rode dorp' en 'Moskou aan de Lek' waren het gevolg.

 

 

 


Tot en met 31 december 1984 was Ammerstol een zelfstandige gemeente. Op 1 januari 1985 ging Ammerstol, samen met de gemeenten Bergambacht en Berkenwoude op in een nieuw gevormde gemeente met de naam Bergambacht.

De laatste jaren was Ammerstol onder meer bekend vanwege de Triatlon, die daar elk jaar plaatsvond. Omdat het aantal plaatselijke en regionale deelnemers sterk terugliep en er maar een beperkte aanwas van nieuwe sporters was, heeft het bestuur van de Stichting Triatlon Ammerstol besloten geen nieuwe wedstrijden meer uit te schrijven. Helaas.

Aan de Lekdijk te Ammerstol staat de oudste Esdoorn van Nederland. Omstreeks 1760 werd de boom daar geplant en hij is al sinds mensenheugenis beeldbepalend. Gevreesd wordt voor het leven van deze boom, gezien de in de jaren 2007 en 2008 de geplande dijkverzwaring tussen Schoonhoven en Bergambacht.

Autoveer Bergambacht-Streefkerk/Groot-Ammers: ma t/m vr. van 6.00-23.00 en za.zon. en feestd. 7.00-23.00. Afvaart elk kwartier. Dit veer, een roeiboot, is al eeuwen oud. In Juni 1869 kwam daar een pontveer bij waarmee men ook vee, paarden en wagens over kon zetten. Op aandringen van de gemeente werd in 1905 de pont door een betere vervangen. Het veerrecht werd in 1912 door de gemeente gekocht van baron van Hardenbroek heer van Bergambacht en voor vier jaar aan de exploitant verhuurd. Op 1 juli 1924 had een ongeluk plaats met de pont te Bergstoep. Dirk Ooms, de pachter van het veer, schafte zich in 1927 een motorboot aan om de pont mee heen en weer te varen. In 1933 kwam er een geheel nieuwe en verbeterde motorveerboot. De oude 13tons veerpont werd vervangen door eem pont met een laadvermogen van 22 ton. In 1959 kwam er een nieuwe pont van 75 ton. 1968, sprake van aanleg van een brug!! Bij Bergstoep. In 1970 komt er een radar installatie. Veerpont Esmaralda 26 november